Thành phần dược tính cây thuốc bạch truật

Bạch truật là một cây mọc lâu năm, cao tới 80cm. Rễ phát triển thành củ to và mẫm. Lá mọc so le, dai. Lá ở phía dưới thân có cuống dài, phiến lá chia làm 3 thùy rõ rệt, cắt sâu, trông gần như lá riêng, lá ở ngọn không chia thùy, cuống ngắn, mép phiến lá có răng cưa đều và nhọn. Cụm hoa hình đầu, lớn, tổng bao hình chuông, phiến tổng bao gồm 7 lớp trong như ngói lợp. Tràng hoa hình ống phía dưới màu trắng, phía trên mài tím đỏ, chia làm 5 thùy hình, sợi dài, 5 nhị (trong những hoa