Say nắng: Những trường hợp không nên coi nhẹ

984 dd15 Say nắng: Những trường hợp không nên coi nhẹ Nắng nóng khiến lượng người nhập viện tăng cao. Để bảo vệ sức khỏe những ngày nhiệt độ cao, người dân cần có biện pháp phòng tránh và xử lý khi bị say nắng.

 

Không biết xử lý, có thể tử vo